Bronchologická ambulance

  

Bronchologická ambulance je součástí pneumologické ambulance č. 2. V provozu je 2x týdně, v pondělí a ve středu, akutní případy ošetříme po domluvě s ambulantním lékařem v co nejkratší době.  Bronchoskopie je prováděna pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře a předchozím objednání.

 

Objednávky na tel. 461 550 802, 461 550 733 denně od 7:00 do 14:00 hod.

 

Bronchologický sál je vybaven moderními přístroji firem Olympus, STORZ, Pentax, video-okruhem, a od roku 2003 i elektrokauterem PSD 20 Olympus pro intervenční bronchologické výkony.

Kvalitní erudice tohoto pracoviště je dána mnohaletou praxí, zkušenostmi podloženými a získanými vysokým počtem výkonů, moderním přístrojovým vybavením a vysokou odborností spolupracujících pracovišť v OLÚ Jevíčko i v jiných zdravotnických zařízeních.

 

V roce 2014 prošlo celé pracoviště rekonstrukcí s nákupem nového vybavení jak technického tak přístrojového. Rekonstrukcí prošel také pokoj pro dospávání pacientů po analgosedaci a centrum pro ošetření přístrojů po výkonu.  

 

Příprava pacienta před bronchoskopickým vyšetřením:

Pacient musí přijít na lačno. Ranní léky na tlak a srdce je nutné užít pouze s malým množstvím vody.

Pokud si musíte aplikovat inhalační sprej, dbejte pokynů k aplikaci uvedené v návodu k použití.

 

Jelikož je pacientovi podána před zákrokem analgosedace, nesmí pacient po výkonu 24 hod. řídit motorové vozidlo. Proto je vždy nutné jet k tomuto zákroku v doprovodu rodinného příslušníka nebo se nechat dopravit sanitkou. Pokud k nám jede pacient přímo z nemocnice, je potřeba, aby byl vhodně a dostatečně oblečen.

 

Pokud máte diabetes či jiné dietní omezení, užíváte léky proti srážení krve nebo Vám byla diagnostikována porucha srážení krve, je potřeba tuto skutečnost hlásit ošetřujícímu lékaři.

 

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA AMBULANCE

Ordinační doba je dobou, která je určena pro poskytování zdravotní péče pacientům. V této době je na daném pracovišti přítomen alespoň jeden lékař či pověřený zdravotnický pracovník.

Provozní dobou ordinace je míněna celková doba, která je určena nejen k výkonu odborné lékařské péče, ale i k provádění administrativní činnosti a činností souvisejících, jako jsou například konzultace. Provozní doba není podmíněna přítomností lékaře.
 

Den

Ordinační doba

Provozní doba

PO

7:00 - 10:00

6:00 - 14:00

ST

7:00 - 10:00

6:00 - 14:00

Tel. 461 550 802 (733)

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální obsazení lékaři: 

Prim. MUDr. Mamadou Dia, tel. 461 550 802 (461 550 733)
e-mail:


MUDr. Martina Dia, tel. 461 550 731

e-mail:


MUDr. Pavel Bartoň, tel. 461 550 802
e-mail:
 

Personální obsazení zdravotní sestry:

Jaroslava Přikrylová, tel. 461 550 802

e-mail:


Markéta Neubauerová, tel. 461 550 802

e-mail:


Danka Pospíšilová, tel. 461 550 733

e-mail: