Dne 22. 4. 2014 proběhla v našem ústavu konzultační návštěva zaměřená na naplňování akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK). Konzultanti SAK navštívili klinická pracoviště a provozní úseky našeho zdravotnického zařízení, aby tak posoudili připravenost celého zdravotnického zařízení k Akreditaci, která by se u nás měla uskutečnit  na konci roku 2014.