ordinační a provozní doba ambulancí

  

 Vážení pacienti,

dle § 45 odst. 2 písmeno c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je poskytovatel povinen vymezit ordinační a provozní dobu zdravotnického zařízení a tyto údaje umístit tak, aby byly přístupné pacientům.

 

 

ORDINAČNÍ DOBA

Ordinační doba je dobou, která je určena pro poskytování zdravotní péče pacientům. V této době je na daném pracovišti přítomen alespoň jeden lékař či pověřený zdravotnický pracovník.

 

PROVOZNÍ DOBA

Provozní dobou ordinace je míněna celková doba, která je určena nejen k výkonu odborné lékařské péče, ale i k provádění administrativní činnosti a činností souvisejících, jako jsou například konzultace. Provozní doba není podmíněna přítomností lékaře.

 

 

Přejeme vám příjemný pobyt v našem zařízení.


 

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA AMBULANCÍ
PRACOVIŠTĚ ORDINAČNÍ DOBA PROVOZNÍ DOBA
                 
Plicní ambulance 1        
Tel. 461 550 753 Po 7:30 - 9:30 Po 7:30 - 11:30
Lékaři: Út 7:30 - 10:30 Út 7:30 - 11:30
MUDr. Blažková Helena St 7:30 - 9:30 St 7:30 - 11:30
MUDr. Dia Martina Čt 7:30 - 10:30 Čt 7:30 - 11:30
  7:30 - 9:30 7:30 - 11:30
             
                 
Plicní ambulance 2        
Tel. 461 550 802 (733)        
MUDr. Bartoň Pavel Út 7:00 - 11:00 Út 6:00 - 14:00
         
MUDr. Dia Mamadou Čt 8:00 - 12:00 Čt 6:00 - 14:00
  10:00 - 12:00 6:00 - 14:00
         
         
Bronchologická ambulance        
Tel. 461 550 802 (733) Po 7:00 - 10:00 Po 6:00 - 14:00
MUDr. Bartoň Pavel St 7:00 - 10:00 St 6:00 - 14:00
             
             
Ortopedická ambulance             
Tel. 461 550 759 Út 14:00 - 18:00 Út 14:00 - 18:00
Lékaři:                
MUDr. Šiška Viktor            
MUDr. Píchal Josef            
                 
                 
Rehabilitační ambulance            
Tel. 461 550 758 (839) Út   8:00 - 14:00 Út 7:00 - 15:30
Lékaři:     Čt   8:00 - 14:00 Čt 7:00 - 15:30
MUDr. Binarová Radmila přestávka 11:30 - 12:00    
               

 

 

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ
Nepřetržitě.