Rehabilitační ambulance

  

Rehabilitační ambulance

Na pracovišti fyzioterapie jsou léčeni klienti z blízkého okolí schopní ambulantní formy rehabilitační léčby, a to v celém spektru diagnóz omezujících hybný systém klienta poruchou funkce či bolestivostí. V rehabilitační ambulanci jsou ambulantní klienti vyšetřeni a ošetřeni lékařem včetně možnosti použití metod myoskeletální medicíny a je jim naordinována příslušná léčba. V dohodnutém termínu po absolvování léčby pak v této ambulanci probíhá kontrola lékařem.

 

Kontakty:

Kancelář rehabilitace:

Edita Krupková, Danuše Šnevajsová

telefon: 461 550 758 (8:00 - 14:00)

e-mail:

Úřední hodiny: Po – Pá / 6 – 11:30 12:00 – 14:00 hod.

 

Personální obsazení rehabilitace:

Primářka oddělení:

MUDr. Radmila Binarová

tel. 461 550 839

e-mail:

 

Rehabilitační ambulance            
Tel. 461 550 758 (839) Út 8:00 - 14:00 Út 7:00 - 15:30
      Čt 8:00 - 14:00 Čt 7:00 - 15:30

MUDr. Radmila Binarová

přestávka

11:30 - 12:00

   Vedoucí fyzioterapie:

Mgr. David Seman

Tel: 461 550 819

e-mail:

 

Zástupce vedoucího fyzioterapie:

Bc. Jiří Novotný

Tel: 461 550 761

e-mail:

 

 

Kancelář rehabilitace

Zajišťuje objednávky klientů k ambulantní i hospitalizační formě léčby (telefonicky, osobně – pouze u ambulantní léčby), registraci klientů do databáze, načasování lékařem předepsaných procedur, podávání informací týkajících se možnosti hospitalizace, styk s pojišťovnou, komunikaci s nemocnicemi.

 

Léčebná tělesná výchova

Individuální léčebnou tělesnou výchovu zajišťují fyzioterapeuti v samostatných účelně vybavených cvičebnách, skupinová LTV je zajištěna ve dvou tělocvičnách – v tomto případě je cvičení vhodné pro větší počet klientů se stejnými zdravotními problémy.

 

Ergoterapie

Na tomto pracovišti se pod vedením ergoterapeuta uvádějí k praktickému využití schopnosti nabyté při individuální léčebné tělesné výchově. Pomocí cílených činností jsou tyto schopnosti dále rozvíjeny, včetně nácviku sebeobsluhy a jemné motoriky. Ergoterapie je k těmto účelům vybavena cvičnou kuchyňskou linkou, testovacím panelem, tkalcovským stavem, PC se speciálními programy a dalšími praktickými pomůckami. Pro nácvik vertikalizace je zde stavěcí stůl, bradla a elektrický pohyblivý chodník. Také zde probíhá léčba s využitím motomedů u klientů s nízkou svalovou silou či spasticitou (počítačem řízené přístroje vhodné pro cvičení horních a dolních končetin) a trénink klientů s fatickými poruchami na základě doporučení logopeda.

 

Fyzikální terapie (elektroléčba)

Pracoviště využívá moderních elektroléčebných přístrojů k aplikaci širokého spektra elektroléčebných programů a jejich kombinací dle indikace lékaře. Pracoviště je vybaveno přístroji pro elektroléčbu všemi typy proudů včetně kombinované elektroléčby a možnosti aplikace vakuovou jednotkou, magnetoterapií, ultrazvukem, přístroji pro distanční terapii a přístrojem pro kompresní terapii.

Přístroje jsou umístěny v oddělených boxech, pro klienty je tak zajištěno soukromí.

 

Vodoléčba a mechanoterapie

V nově zrekonstruovaných prostorech vodoléčby je možné využít koupel přísadovou, perličkovou, vířivou celkovou, vířivou částečnou (horní končetiny, dolní končetiny), střídavou nožní koupel. K aplikaci termoterapie využíváme termovaků s rašelinou. Část pracoviště tvoří prostory pro cvičení na přístrojích - mechanoterapie. Jsou zde rotopedy, stepper a crosstrenažer.

 

Rehabilitační bazén

Na konci roku 2010 byl otevřen nový rehabilitační bazén. Je vystavěn v podzemí, okna bazénu jsou s výhledem do parku. Přístup do bazénu je možný přes vodoléčbu a mechanoterapii pomocí výtahové plošiny nebo po schodišti. S budovou je bazén propojen spojovací chodbou.

Bazén splňuje veškeré požadavky na rehabilitaci klientů po operacích kloubů i při těžších tělesných postiženích. Vstup do bazénu je možný po schodech nebo pomocí hydraulického zvedáku. Bazén je vybaven zařízením pro nácvik chůze v závěsu ve vodě. Fotogalerie ZDE.